مرکز تماس سامان یک سیستم هوشمند است که با استفاده از فناوری‌های به روز بهبود یافته و برای ارتقاء کیفیت خدمات و تجربه مشتریان در مراکز تماس و سازمان ها استفاده می‌شود. این سیستم قادر است به صورت خودکار تماس‌ها را مدیریت، پرسش ‌و پاسخ‌های متداول را پاسخ دهد، تماس‌ها را به کارشناسان مناسب هدایت کند و اطلاعات مشتریان را شناسایی کند.