ضبط مکالمات

ضبط مکالمات Copy

ضبط مکالمات به بخش جدایی ناپذیر از مراکز تماس تبدیل شده اند. شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به دنبال بررسی عملکرد و نحوه تعامل کارکنان خود با مشتریان هستند به استفاده از این قابلیت روی می‌آورند. ضبط مکالمات مزایای مهمی دارد که مدیران را قادر می‌سازد از نقاط ضعف و قوت کارکنان خود در تعامل با مشتری آگاه شوند.

  •     ضبط کلیه مکالمات ورودی خروجی و داخلی به داخلی و دانلود فایل ضبط شده
  •     اعلام پیام در ابتدای تماس به تماس گیرندگان که کلیه مکالمات آنها ضبط می گردد
  •    قطع ضبط مکالمه درصورت زدن کلید خاص
  •     شروع ضبط مکالمه درصورت زدن کلید خاص
  •     ضبط مکالمات بر روی دستگاه ها و یا سرورهای دیگر (network storage / external device)
  •     نمایش مکالمات ضبط شده در پنل کاربری تحت وب شامل اطلاعات شماره تماس گیرنده ، مقصد تماس ، تاریخ و ساعت ، مدت مکالمه ، نتیجه تماس
  •     جستجوی مکالمات بر اساس فیلدهای مختلف اطلاعاتی
  •    پخش مکالمات و امکان جابجایی نقطه پخش مکالمه