اتصال به CRM و نمایش PopupCallerID

کارکنان مرکز تماس می‌توانند در هنگام تماس با مشتریان اطلاعات کاملی درباره آن‌ها مانند تاریخچه تعاملات، سابقه خرید، درخواست‌ها و شکایات قبلی را مشاهده کنند.
CRM