شماره تلفن اینترنتی (NGN)

تلفن اینترنتی یکی از ابزارهای مهم و کارآمد در دنیای ارتباطات آنلاین است. با پیشرفت فناوری و افزایش استفاده از اینترنت، خطوط تلفنی اینترنتی به عنوان جایگزینی قدرتمند و اقتصادی برای خطوط تلفن سنتی به حساب می‌آیند.
شماره تلفن اینترنتی (NGN)