فکس سرور اینترنتی تحت وب

یک راهکار مدرن برای ارسال و دریافت فکس که بر پایه فناوری تلفنی تحت ویپ (VoIP) عمل می‌کند.در این راهکار،فکس‌ها به صورت دیجیتال از طریق شبکه اینترنت ارسال و دریافت می‌شوند بدون نیاز به دستگاه فکس سنتی.
فکس سرو اینترنتی