فکس سرور

فکس سرور

جهت ارسال ودریافت فکس به صورت خودکار میتوان از این امکان نرم افزار استفاده نمود. تماس گیرندگان هم می توانند به کمک منوی صوتی بطور خودکار و بدون درگیر نمودن پرسنل فکس ارسال نمایند. فکسهای در کارتابل مشخص ذخیره شده و کاربران می توانند از طریق پنل کاربری فکسها را مشاهده کنند.

  •     دریافت فکس و نمایش فکس های رسیده در پنل کاربری تحت وب و امکان نمایش و دانلود فکس
  •     جستجوی فکس ها بر اساس تاریخ ، ساعت ، شماره تماس گیرنده و توضیحات
  •    ثبت توضیحات برای فکس جهت جستجوی راحت تر آن در آینده
  •     دسته بندی فکس ها در پوشه های مختلف جهت مدیریت فکس ها
  •     ارسال فکس گروهی و تکی از طریق پنل کاربری وب و بدون نیاز به نرم افزار جانبی
  •    ورود شماره تلفن جهت ارسال گروهی از دفترچه تلفن و یا ورود از excel
  •     تعیین اولویت و بازه زمانی برای فکس های ارسالی
  •     نمایش وضعیت و درصد فکس های ارسال شده و باقیمانده بصورت نوار نشان دهنده پیشرفت کار