ارتباط با سی ار ام

ارتباط با CRM

بخشی از امکانات نرم افزار های CRM در این سیستم وجود دارد و جهت حفظ ارتباط با مشتری و اطلاع از آخرین وضعیت و کارهای انجام شده برای مشتری استفاده می شود. با توجه به اینکه نرم افزار های خاص منظوره CRM در اکثر سازمان ها و شرکتها استفاده می شود ، مرکز تماس سامان امکان ارتباط با سایر نرم افزارهای CRM را دارد .

  •     ارتباط با سایر نرم افزارهای CRM
  •     نمایش شماره تماس گیرنده بصورت popup
  •    تعریف عملیات برای مشتریان مانند جلسه ، تماس ، کار ، ارسال فایل و …
  •     نمایش اطلاعات و عملیات انجام شده برای هر مشتری
  •     نمایش آخرین تماسهای مشتری
  •     تماس با شماره مشتری بصورت خودکار با کلیک بر روی شماره تلفن (click to call)