ضبط مکالمات

صندوق صوتی

تماس گیرندگان می توانند در صندوق صوتی کارمندان، مدیران و .. پیغام بگذارند. تعداد صندوقهای صوتی نامحدود بوده و هر داخلی و یا هر فرد می تواند صندوق صوتی داشته باشد. صندوق صوتی معمولا درصورت عدم حضور و یا عدم پاسخگویی خطوط داخلی فعال می شود و شخص تماس گیرنده می تواند برای داخلی گرفته شده ، پیغام بگذارد.
  • ضبط پيغام تماس گيرندگان و ذخيره در صندوق صوتی
  •  ضبط پیشنهادات و انتقادات و ذخیره در کارتابل کاربران
  •  ضبط شکایات و ارائه کد پیگیری
  •  دريافت پاسخ توسط تماس گيرنده با ارائه کد پیگیری
  •  نمايش و جستجوی پيغامهاي ذخيره شده در پنل کاربری شامل اطلاعات تاريخ تماس ، ساعت تماس ، شماره تماس گيرنده ، پيغام جديد/قديمي ، شماره پیگیری و فرستنده پیام
  •  دسته بندی پیام ها در پوشه های مختلف جهت سهولت مدیریت پیام ها
  •  استفاده از فایل صوتی پاسخهای قبلی جهت پاسخ به سوالات تکراری