مرکزتماس

ضبط مکالمات به بخش جدایی ناپذیر از مراکز تماس تبدیل شده اند. شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به دنبال بررسی عملکرد و نحوه تعامل کارکنان خود با مشتریان هستند به استفاده از این قابلیت روی می‌آورند. ضبط مکالمات مزایای مهمی دارد که مدیران را قادر می‌سازد از نقاط ضعف و قوت کارکنان خود در تعامل با مشتری آگاه شده و نسبت به رفع آنها هوشمندانه اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید